i am, who i am...
writer. singer. music lover. directioner. moonwalker. larry shipper. hiddlestoner. loki'd. iron man & robert downey jr lover. #himym #marel DREAMER ♥

(Źródło: personal-interest-in-you)Singing “You & I”  covered in rain.

Singing “You & I”  covered in rain.


(Źródło: owsl4rry)"Tylko wtedy, kiedy będziemy szanować samych siebie, możemy wymagać szacunku od innych, tylko wtedy, kiedy uwierzymy w siebie samych, inni uwierzą w nas." — Oriana Fallaci “List do nienarodzonego dziecka” (via zapomne)

(Źródło: asumpt)louteasdale: Harry’s come to work dressed as Ace Ventura today

louteasdale: Harry’s come to work dressed as Ace Ventura today

(Źródło: fuckyeahzourry)
+

+

(Źródło: nananarry)


mrs-zefron:

Because God, you must have heard him call your name. 
I’m not looking for someone to blame, 
but I’m trying to understand how such a man
who never let you down. 
God, how could you let him down?
Why weren’t you around? 
[x]


hisloveisforever-mj:

You don’t know how much I do…

hisloveisforever-mj:

You don’t know how much I do…


MSL